Trường THCS Văn Quán chào đón năm học mới !

Trang nhất » Tin Tức » Tuyển sinh

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021 – 2022

Chủ nhật - 06/06/2021 22:02
        Căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tiễn phường Văn Quán và trường THCS Văn Quán. Xét tình hình thực tế đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2021, chỉ tiêu được giao và tuyến tuyển sinh năm học 2021-2022. Trường THCS Văn Quán  xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021 – 2022 cụ thể như sau:
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021 – 2022
      
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS VĂN QUÁN


Số:    ./KHTS-THCSVQ
 
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    
                        
               Văn Quán, ngày 26 tháng 5 năm 2021
KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021 – 2022
  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở nhà trường; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục.
 2. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 5 rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
 3. Điều tra chính xác  trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn.
 4. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh; thực hiện nghiêm túc các quy định trong tuyển sinh theo quy định. Không gây khó khăn, bức xúc cho các bậc phụ huynh. Không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyến sinh,
 5. Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch tuyển sinh của Ban chỉ đạo tuyển sinh năm học 2021-2022 UBND quận Hà Đông, phòng GDĐT Hà Đông.
  6. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường được phân công nhiệm vụ, thực hiện và chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên trực tiếp; lãnh đạo cao nhất của nhà trường chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường.
  1. NỘI DUNG CHÍNH TRONG TUYỂN SINH:
  1. Phương thức và đối tượng tuyển sinh:
1.1. Phương thức: Xét tuyển
1.2. Đối tượng: Là học sinh hoàn thành chương trình GD tiểu học năm học 2020-2021  hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú trên địa bàn phường Văn Quán.
  1. Độ tuôi:
- Tuổi của học sinh lớp 6 là 11 tuổi sinh năm 2010
- Những trường họp đặc biệt :
+ Những HS được học vượt lớp hoặc HS được học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học.
+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, HS ở nước ngoài về có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.
  1. Hồ sơ:
 - Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp; hoặc Phiếu nhập học (được in ra từ phần mềm đối với HS tuyển sinh trực tuyến) .
- Bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ;
- 02 bản sao giấy khai sinh hợp lệ (Công chứng)
- 01 bản phô tô Sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường (các trường hợp tạm trú, lưu trú phải xuất trình thêm hộ khẩu thường trú); Chứng minh thư của CMHS và số điện thoại (bản phô tô không cần công chứng)
-Quyết định cho học vượt lớp (nếu có)
4. Chỉ tiêu và tuyến tuyển sinh:
4.1. Chỉ tiêu:  Năm học 2021 – 2022, chỉ tiêu tuyển sinh của trường: 400 học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học/9 lớp, bình quân 40,4 học sinh/Lớp.
4.2. Tuyến tuyển sinh: Phường Văn Quán.
  1. Thời gian Tuyển sinh- Địa điểm nhận hồ sơ:
5.1. Cấp mã số học sinh:  Các trường Tiểu học phải hoàn thành việc cấp mã số tuyển sinh (kèm theo mật khẩu ) cho cha mẹ học sinh trước ngày 28/5/2021,
5.2. Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:
*Thời gian: Từ ngày 18/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021
5.3. Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp:
*Thời gian: Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021
5.4. Lịch nhận và đối chiếu hồ sơ:
*Thời gian: Từ ngày 18/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021
 Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30  - Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h30
* Địa điểm: Tại phòng Hội đồng trường THCS Văn Quán
*Người nhận hồ sơ: Ban tuyển sinh
5.5. Tuyển sinh bổ sung (trong trường hợp chưa đủ chỉ tiêu)
*Thời gian: Từ ngày 30/7/2021 đến hết ngày 01/8/2021
Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30  - Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h30
* Địa điểm: Tại phòng Văn thư (làm trên máy), phòng thường trực - dãy nhà A (nhận hồ sơ)
6. Lưu ý:
+Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha mẹ hs có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 28/7/2021
+ Trường hợp cha mẹ hs không có điều kiện tự tuyển sinh trực tuyến thì phụ huynh có thể được sự hỗ trợ của Ban tuyển sinh nhà trường.
+Sau ngày 28/7/2021 nếu nhà trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao thì báo cáo phòng GDĐT để được phép tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 30/7/2021 đến hết ngày 01/8/2021.
7.Công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hội đồng tuyển sinh nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, đảm bảo sự an toàn và sức khoẻ cho CBGVNV và HS, CMHS.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công trách nhiệm:
1.1. Hội đồng tuyến sinh:
- Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể CBGVNV, học sinh và CMHS về tuyển sinh trực tuyến;
-Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường
          - Quản trị hệ thống mạng.
          - Cập nhật hồ sơ cho học sinh đăng ký xét tuyển.
- Tổng hợp danh sách đăng ký xét tuyển theo các đối tượng.
          - Báo cáo về Phòng GDĐT số liệu và danh sách đăng ký tuyển sinh.
- Phối hợp với trạm Y tế phường, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.
1.2.Trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng tuyển sinh:
  + Bà: Trần Thị Yến – Hiệu trưởng –  Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường
           - Chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn tuyển sinh của Sở GDĐT T.p Hà Nội, Ban chỉ đạo tuyển sinh của UBND quận Hà Đông, Phòng GDĐT Quận Hà Đông.
            - Thành lập Hội đồng tuyển sinh của nhà trường, trình Trưởng phòng GDĐT ra Quyết định thành lập. Xây dựng, trình Phòng GDĐT phê duyệt kế hoạch TS, thông báo tuyển sinh của trường.
            - Thông báo, công khai, tuyên truyền: Kế hoạch tuyển sinh của trường đã được PGDĐT phê duyệt đến CMHS và các lực lượng xã hội.
           - Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của trường năm học 2021 – 2022 đúng quy định.
 - Phân công, kiểm tra giám sát, đánh giá, đôn đốc các thành viên của Hội đồng tuyển sinh thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được phân công.
 -Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về công tác tuyển sinh của nhà trường
+ Bà Vũ Thị Thanh Quyên – Phó hiệu trưởng- CTCĐ- Phó CT
          - Cùng Chủ tịch triển khai Kế hoạch tuyển sinh, tuyên truyền công tác tuyển sinh.
  - Trực tiếp cùng  cùng các đ/c uỷ viên trong Ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, hướng dẫn CMHS đăng kí tuyển sinh.
 - Chỉ đạo bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra độ chính xác của hồ sơ (Khớp giữa GKS, Hộ khẩu giữa bản chính và bản sao, ký xác nhận tính chính xác vào GKS bản sao),
  - Chỉ đạo bộ phận làm trên máy, thư kí  nhập danh sách học sinh đã tuyển vào phần mềm, kiểm tra độ chính xác. Báo cáo cập nhật với Chủ tịch về kết quả tuyển sinh, hoàn thành các báo cáo tuyển sinh trước ngày PGD yêu cầu để Chủ tịch hội đồng duyệt lại. Biên chế vào các lớp.
 - Viết tin bài về công tác tuyển sinh qua cổng thông tin điện tử.
          - Chịu  trách nhiệm trước Chủ tịch hội đồng về chất lượng công việc được giao.
+Bà Nguyễn Thị Thuý- Phó hiệu trưởng- Phó Chủ tịch
            - Cùng Chủ tịch xây dựng KH, tuyên truyền công tác tuyển sinh.
            -Trực tiếp cùng  đ/c GV trong ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, hướng dẫn CMHS đăng kí tuyển sinh.
          -Chỉ đạo bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra độ chính xác của hồ sơ (Khớp giữa GKS, Hộ khẩu giữa bản chính và bản sao, ký xác nhận tính chính xác vào GKS bản sao), biên chế vào các lớp.
            - Chịu  trách nhiệm trước Chủ tịch hội đồng về chất lượng công việc được giao.
          + Các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh:
         - Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác tuyển sinh, hướng dẫn CMHS đăng ký tuyển sinh.
         - Cùng các đ/c Phó HT tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 6 theo quy định.
         - Chịu trách nhiệm tổng hợp  số học sinh đã tuyển để báo cáo, xếp hồ sơ đã tuyển theo  phân lớp.
         - Nhập danh sách học sinh đã tuyển vào phần mềm máy tính, báo cáo đúng quy định. Cụ thể:
          + Gửi các thông báo, kế hoạch, báo báo TS đến các địa chỉ quy định (đ/c Tâm, Vinh).
          + Chuẩn bị photo mẫu đơn phát hành đến CMHS (đ/c Tâm, Vinh).
         + Nhận hồ sơ tuyển sinh theo quy định: Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ, dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có), nếu thấy trùng khớp, cán bô tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh “Đã kiểm tra khớp với bản chính Sổ hộ khẩu và hồ sơ tuyển sinh” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký va đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này, cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên (đ/c Hoàng Anh, Hải Hòa, Nguyễn Bích, Thu Hương, Vinh)
          + Nhập danh sách học sinh đã tuyển vào phần mềm máy, báo cáo đúng quy định (Cấn Hương, Tâm).
          + Đưa tin bài về công tác tuyển sinh qua cổng thông tin điện tử (Đ/c Tâm, Vinh, Cấn Hương)
          - Các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh chịu  trách nhiệm trước Chủ tịch hội đồng về chất lượng công việc được giao.
  1. Lịch làm việc và chế độ báo cáo:
- Ngày 03/5/2021: Nộp báo cáo đề suất tuyến tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh
        - Ngày 20/5/2021: Nộp kế hoạch tuyển sinh và trình DS Hội đồng tuyển sinh tại phòng GDĐT.
-Ngày 15/6/2021: Dự hội nghị Hiệu trưởng triển khai kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022.
         - Ngày 15/6/2021: Niêm yết các thông báo tuyển sinh, thông tin qua hệ thống truyền thanh phường, bảng tin trường, cổng TTĐT của nhà trường.
       - Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh phường kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 của BCĐTS từ ngày 5/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021 để học sinh và cha mẹ học sinh trên địa bàn phường biết và làm các thủ tục  nhập học theo quy định (Đ/c Quyên phụ trách).
       - Ngày 15/7/2021: Nhà trường họp HĐ tuyển sinh.
      -Hội đồng Tuyển sinh làm việc: Từ ngày 18/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021; Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021; Từ ngày 30/7/2021 đến hết ngày 01/8/2021 (Các tổ công tác: Cuối mỗi ngày các đồng chí trong Hội đồng tuyển sinh báo cáo tình hình thực hiện tuyển sinh với Phó Chủ tịch HĐTS để rút kinh nghiệm và viết biên bản).
        - Ngày 28/7/2021 nộp báo cáo nhanh kết quả tuyển sinh vào lớp 6 về Phòng GDĐT, đề xuất được tuyển  bổ sung nếu còn  chỉ tiêu (đ/c Tâm, Vinh).
        - Ngày 03/8/2021 hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phầm mềm sổ điểm điện tử (Tâm, Vinh, Cấn Hương)
        - Ngày 05/8/2021 nộp báo cáo chính thức kết quả tuyển sinh vào lớp 6 về Phòng GDĐT (đ/c Tâm, Vinh).
  1. Một số điều cần lưu ý:
3.1.Nếu có sự điều chỉnh về số học sinh, số lớp đầu cấp, tách lớp, sát nhập lớp ở các khối lớp còn lại so với năm học trước cần làm tờ  trình báo cáo về  Phòng DGĐT để được  xem xét giải quyết.
3.2.Những vấn đề không được đề cập trong kế hoạch tuyển sinh này vẫn được thực hiện theo đúng các văn bản: Quy chế tuyển sinh của Bộ GDDT, Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2021-2022 của Sở GDĐT Hà Nội và Phòng GDĐT quận Hà Đông.
          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 của trường THCS Văn Quán năm học 2021 – 2022. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Hiệu trưởng- Chủ tịch Hội đồng theo số điện thoại 0987393268 để có sự chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận:
-Phòng GDĐT (để bc)
-HĐTS (để th/hiện)
-Lưu VT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)


Trần Thị Yến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

1909 BYT

Công văn 1909 Bộ y tế

Thời gian đăng: 20/04/2022

lượt xem: 41 | lượt tải:7

256 pgd

Cv 256 về việc tuyên truyền, thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Thời gian đăng: 02/04/2022

lượt xem: 37 | lượt tải:13

1079 BGD

Công văn về giáo dục ATGT

Thời gian đăng: 01/04/2022

lượt xem: 43 | lượt tải:6

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website qua kênh thông tin nào

Videos

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây